ศิลปะตามจินตนาการ
วาดรูปต้นไม้ คล้ายๆบอนไซร์
และวาดภาพจินตนาการ เวลากลางคืน