กระดูกเจ้าไดโน
อุปกรณ์
1.รูปภาพไดโนเสาร์ที่ลูกชอบ
2. หลอด
3.กรรไกร
4. กาว 
 
วิธีทำ
  1. ให้ลูกใช้กรรไกรตัดหลอดเป็นชิ้นท่อนๆ เพื่อใช้เป็นกระดูกไดโนเสาร์
  2. ทากาวบริเวณที่ต้องการติดหลอด
  3. นำหลอดที่ตัดเป็นท่อนๆมาติดตรงกาวที่ทาไว้ เพื่อใช้เป็นโครงการดูไดโนเสาร์ตามจินตนาการของลูก
สิ้งที่ได้
  1. ได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กจากการใช้กรรไกรตัดกระดาษ และใช้มือหยิบจับหลอดท่อนเล็กๆมาติดในรูป
  2. ฝึกจินตนาการ 
  3. รู้จักการทำงานเป็นขั้นตอน