ต่อเลโก้ลับสมอง
เล่นเพื่อเรียนรู้
โฟกัสเล่นต่อเลโก้เป็นรูปบ้าน และรูปต่างๆตามจินตนาการเป็นการฝึกพัฒนาสมองกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและด้านอารมณ์และจิตใจและด้านสติปัญญา

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page