ยาใจปีนต้นไม้เล่นสนุกกับเพื่อนๆ
วันนี้เด็กๆมารวมกลุ่มกันเล่นสนุกกลางแจ้ง.. ปีนป่ายต้นไม้