จับคู่ตัวเลขและคำศัพท์
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ให้น้องลากเส้นไปยังตัวเลขและคำศัพท์ให้ถูกต้อง โดนที่แม่อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้
สิ่งที่ได้
  1. ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข
  2. จดจำคำศัพท์
  3. ได้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  4. ฝึกการคาดคะเน