อ่านบันทึกของ Anne Frank
คุณครูจากสวิตเซอร์แลนด์ผู้บ้าประวัติศาสตร์และการเมือง ชวนนำทางอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์ บันทึกที่เล่าเรื่องราวของผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ในเยอรมันนี