Art : Batman
"I can’t wait to watch The Batman in the cinema. I like Batman."
อะลีวาดรูปแบทแมนสื่อถึงความรู้สึกตื่นเต้นที่เขาตั้งตารอวันที่แบทแมนจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์