นำทางบันทึก : art in 16/10/2020
ได้ลายเส้นแล้ว! ขาดแค่นามปากกา!
cr.https://pnghut.com พอดีมีเวลาแค่สามวันวาดเองไม่ทัน...55....