ผลงานปั้น Art Toy ของเฟส
เมื่อค้นพบความถนัด จึงเกิดวินัยในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เฟสตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากเป็น ศิลปินด้านประติมากรรม
เฟสใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานปั้น และทดลองสูตรดิน ทำซ้ำ ทำทุกวัน เมื่อไหร่ที่ได้ปั้น เขามีความสุขและทุ่มเท มีสไตล์งานที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง งานปั้นส่วนใหญ่เป็นการรังสรรค์มาจากในหัว และแต่งแต้มจินตนาการของเขาลงไป ความถนัดจึงไม่ใช่การปั้นงานเหมือนต้นแบบ งานของเฟสชัดเจนจนมีศิลปินหลายท่านให้ความสนใจ และแนะนำแนวทาง บางท่านส่งดินและอุปกรณ์การปั้นมาให้ อย่างเจ้าของกิจการ "ขี้ผึ้งปั้นตราเจดีย์" ช่วยสนับผลิตภัณฑ์ในราคาถูกและให้เฟสเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยให้เหตุผลว่า "ชอบในผลงานและอยากส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสในการพัฒนาผลงานในสิ่งที่เขารัก" และเฟสก็ชอบในคุณสมบัติของขี้ผึ้ง ผลงานที่ได้สามารถนำมาหลอมละลายทำซ้ำใหม่ได้ เป็นการใชทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า
 
เฟสมีโอกาสได้นำทักษะฝีมือในการปั้นสอนให้กับผู้คนที่สนใจ แต่การสอนสไตล์ของเฟส คือ "แนะนำวิธีการใช้ดินและให้เขาลงมือปฎิบัติ สร้างผลงานในรสมือของตนเอง" งานปั้นเป็นใบเบิกทางที่ดี ที่ทำให้เฟสรู้จักผู้คนที่หลากหลายและมีจิตที่เป็นสาธารณะ จากสิ่งที่เขารักถนัดและสนใจ
 
เฟสมักใช้เพลงหรือดนตรีบรรเลงเปิดประกอบทุกครั้งที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน ทำคลิป ตัดต่อวีดิโอ กำไรที่ได้เป็นของแถมคือการเรียนรู้ภาษาจากการติดตามผลงานของศิลปินชาวต่างชาติ และมีแนวทางที่ชัดเจนในการขอเรียนต่อในสาขางานประติมากรรม
 
 
"ยังไม่สิ้นสุด ในการพัฒนาฝีมือปั้น" 
คำทิ้งท้ายเด็กชายเฟส 12 ปี กับ 4 เดือน