artwork : ภาพวาดเรื่องราวในคัมภีร์กุรอาน
ภาพวาด​ Surah Al-Fil (บทที่ 105)
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพช้างที่จะบุกเข้ามาทำลายวิหารศักดิ์สิทธิ์ อัลกะอฺบะอ์