Baan Kanta - เตรียม​อาหาร รู้จัก​มะเขือยาว มะเขือเปาะ 13-05-2021
หั่นมะเขือยาวและมะเขือเปาะ แล้วนำมะเขือยาวลงไปแช่ในน้ำที่ผสมเกลือ​ เพื่อป้องกัน​ไม่ให้ดำ
ใช้ใส่ในแกงกะทิหมู