Baan Kanta - วาดรูปทรงบนคอมพิวเตอร์​ 16-06-2021
วาดรูปบนคอมพิวเตอร์​ Khan Academy
สนใจและชื่นชอบ​การเรียนด้านนี้เป็นพิเศษ​ เริ่มวาดจากสามเหลี่ยม​จนมาเป็นรูปทรงหุ่นมนุษย์​แบบครึ่งตัว