Baan Kanta - เรียนรู้​ถึงภัยรอบตัว ตอนที่ 1 ระวัง​ภัยจากคนแปลกหน้า 17-05-2021
จัดโดย สสส.
เรียนรู้​กับกิจกรรม​ของ สสส.
รู้เอาไว้ระวัง​ภัยใกล้​ตัว​ The Series​
ตอน: "รู้เอาไว้...ระวัง​ภัยจากคนแปลกหน้า"
17 พฤษภาคม​ 2564
9:30-10:00 น.
 
เมื่อเจอคนแปลกหน้า ต้องรู้จักจดจำลักษณะและการแต่งตัวของคนแปลกหน้า
 
คีย์เวิร์ด "ไม่ โกย โวย เล่า"
ไม่ คือ การปฏิเสธคนแปลกหน้า
โกย คือ วิ่งหนี
โวย คือ ตะโกน เพื่อให้คนอื่นช่วยเหลือ
เล่า คือ เล่าเหตุการณ์และลักษณะของคนร้ายให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่เราไว้ใจฟัง