Baan Kanta - ใบงานคณิตศาสตร์​ 19.05.2021​
ทำใบงานบทที่ 1 เขียนกระจายรูป เขียนตัวเลข เขียนเป็นตัวหนังสือ​
หลังจากเรียนออนไลน์​มา ถึงเวลา off screen มาทำใบงานเขียนมือบ้าง
 

by ปิยา on May 19, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page