Baan Kanta - วาดรูปด้วยการเขียนโปรแกรม​คอมพิวเตอร์​ 24-05-2021
Computer Programming ใน Khan วาดรูปและลงสีโดยใส่คำสั่ง command ลงไป วันนี้อยากเรียน Computer Programming ก็ได้เรียน ตอนเช้าถามแม่ว่า วันนี้​หนู​ขอเรียนใน Khan Academy ได้มั้ย แม่ตอบว่า ได้สิ อยากเรียนอะไรล่ะ? หนึ่งในนั้นคือวิชานี้ค่ะ
วาดรูปตามแบบ Sunny Snowy Day