Baan Kanta - รำไทยออนไลน์​วันแรก 26-06-2021
เรียนรำไทยออนไลน์​วันแรก นาฏศิลป์​รำไทย ปี ๑ น.๐๑ สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน ๒๐๑๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม​ SA 26.06.2021
นาฏศิลป์​รำไทย ผ่าน Google Meet