Baan Kanta - Minecraft Coding 04-05-2021
Minecraft กำลังฮิตกันช่วงนี้ เล่นผ่าน code.org
Minecraft กำลังฮิตกันช่วงนี้ เล่นผ่าน code.org
 
เคยเรียนพื้นฐาน​การ coding มาจากคลาสคอมพิวเตอร์​ของ True Click Life มาแล้ว ก็เลยเล่นได้ ค่อยๆ อัพเลเวลไปเรื่อยๆ ค่ะ

by ปิยา on May 04, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง