Buggy ride
...
กิจกรรม : ขับรถ buggy 
สถานที่ สนามขับรถ buggy พัทยา
ความรู้ที่ได้ : ได้สำรวจเส้นทางระหว่างการนั่งรถ buggy   ได้สัมผัสธรรมชาติและสภาพอากาศที่แปรปรวน 
ความสนใจในกิจกรรม : เห็นได้ถึงความสนุกสนานในการทำกิจกรรมตลอดเส้นทาง  ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ