Coding
เรียนรู้ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์
1. บอร์ดเกมส์
2. ปริ้นสื่อเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
กติกา
- เรียนรู้ และฝึกการปฏิบัติตามกฏ กติกาของแต่ละเกมส์
สิ่งที่ได้
1. ทักษะการโค้ดดิ้ง เป็นพื้นฐานทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เด็กรุ่นใหม่ต้องมีติดตัวไว้
2. ความพยายาม แก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนเส้นทาง มุมมอง เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
3. ฝึกการค้นหาคำตอบที่หลากหลาย ไม่จำกัดแค่คำตอบเดียว 
 

by Ancheera Lerttana on May 20, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page