Coding.org Level 3
เรียนกับครูแม่พลอย Coding.org Level 3 จบแล้วครับ
เรียนกับครูแม่พลอย
Coding.org Level 3
จบแล้วครับ
 
แม่พลอยบอกให้ทบทวนซ้ำอีกรอบ
เพื่อให้ได้คำศัพท์มากขึ้น