Color Hunter
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต่อจากกิจกรรมที่ศึกษาก้อนเมฆ ต่อด้วย การค้นหาสีต่างๆของธรรมชาติ
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มิถุนายน 2565

สถานที่จัดกิจกรรม : wisdom valley เขาไม้แก้ว
 
จบจากการศึกษาเรื่องเมฆนั้น
ตามมาการเล่นตามหาสีต่างๆตามธรรมชาติ ให้ตรงกับสีที่กำหนดไว้
 
ให้เดินหาวัตถุต่างๆที่มีสีที่ตรงกับสีที่กำหนดให้