Cooking : ข้าวปั้นโอนิกิริ
ทำข้าวปั้นห่อสาหร่าย​แซลม่อนมาโยและไก่​ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-เรียนรู้ขั้นตอนการห่อสาหร่าย
-เรียนรู้การใช้มีดหั่นซอยเป็นลูกเต๋า
สิ่งที่ชื่นชม
-มีความพยายามมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
-มีความสุขกับอาหารที่ทำเอง