Cooking : ขนมจีนปลากระป๋อง​
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
อะลีอาสาทำอาหารเอง​ โดยใช้​วัตถุดิบ​ง่ายๆจากในบ้าน​ จึงได้มาเป็นขนมจีนปลากระป๋อง​
❤️อะลีกล้าทำอาหารบนเตาอย่างภาคภูมิ​ใจและเรียนรู้​ที่จะใช้เตาอย่างปลอดภัย
-อะลีรู้จักการเตรียมอาหาร
-อะลีรู้จักขั้นตอนในการประกอบอาหาร
-เรียนรู้ที่จะปรับปรุง​รสชาติ​อาหาร
-อะลีมีความภูมิใจ​ในอาหารของตนเอง