Cooking : ยำกุ้งแห้ง
มะฮ์ดี​เป็นลูกมือช่วยตำกุ้งและบีบมะนาวในยำ​ เป็นการฝึกทักษะ​ในทำอาหาร​พัฒนา​กล้ามเนื้อแขนนิ้วมือ​ และเป็นการแสดงน้ำใจในการช่วยเหลืองานบ้านด้วย