Cooking: Blueberry cheese tart
หักทำBlueberry cheese tart สำหรับวันเกิดยาย ยาย
ใกล้วันเกิดยายยาย เราเลยอยากทำเค้กวันเกิดให้ ยูมะช่วยบดแครกเกอร์ ผสมเนย ใส่ถ้วยพิมพ์ ตกแต่งหน้าtart รู้ว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ชอบแต่ก็อยู่ช่วยจนสำเร็จ