ปั้มสี Do a Dot 🟣🔵🟢🟡
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ด้วยการเล่น ปั้มสีตามแบบและรูปอื่นๆอย่างอิสระ
กิจกรรม : ปั้มสี Do a Dot🟣🔵🟢🟡
สถานที่ : ที่บ้าน หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90
 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำได้ที่บ้าน สนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการ มีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย
🖍การระบายสีด้วยจุด
🖍การเติมสีบนภาพ
🖍การจุด นับจำนวน สร้างพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
ฯลฯ
และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน
💡 กล้ามเนื้อมัดเล็ก
💡 กล้ามเนื้อมือประสานกับตา
💡 จินตนาการความคิดสร้างสรรค์
💡 ฝึกการสังเกต
💡 เรียนรู้สี
💡 ฝึกสมาธิ