ภาคผนวก​ก.​เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ สอนลูก​ให้​ทำงานบ้านฝึก​EF
EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
 สอนลูก​ให้​ทำงานบ้านฝึก​ef ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จให้เด็กได้ลงมือทำตามความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่กับคนอื่นเป็นมีความสุขเป็นค่อยๆเพิ่มรายการจนทำได้ในทุกขั้นตอน

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page