EF ในครอบครัว สร้างการเรียนรู้งานบ้านในรูปแบบ​ต่างๆกันไป​ ไม

EF ในครอบครัว สร้างการเรียนรู้งานบ้านในรูปแบบ​ต่างๆกันไป​ ไม่ตัดสิทธิว่าเป็นเด็กแล้วห้ามช่วยงาน​ แม้จะเลอะเทอะ​ไปบ้าง​ แต่ไม่จำกัดกรอบจนเด็กอึดอัด​เกินไป​ เพราะการเล่นคือการเรียน​รู้อย่างแท้จริง