โรงงานกิ่งแก้วระเบิด
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ต้องรู้วิธีป้องกัน 'สารเคมี' ในอากาศ
ฟังข่าวเข้าใจว่าเพลิงไหม้ทำให้โรงงานที่มีสารเคมีระเบิด และวิธีป้อง รวมถึงเหตุผลของการอพยพคนในพื้นที่