Food chain/ sun moon earth
เด็กชายวาดรูปมาโชว์หม่าม้า ตามความเข้าใจของตัวเอง
จากที่เรียนกันมาหลายรอบ  อยู่ๆ เด็กก็นึกอยากวาดรูปสรุปให้หม่าม้าดูว่ามันเป็นแบบนี้นะหม่าม้า  
 
Food chain
พระอาทิตย์ส่งพลังงานให้ต้นไม้น้ำในน้ำทะเล
ปลามากินต้นไม้
ท้ายสุดก็คนกินปลา  
 
Sun moon earth
 
โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ แล้วดวงจันทร์ก็หมุนรอบโลกอีกทีนึง  
 
แล้วดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์อยู่ในอวกาศ 
 
โอเค..แม่ให้ผ่าน