ทักษะภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ : Reading : Haunted Japan
เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องลึกลับทางวิญญาณจากประเทศญี่ปุ่น
ได้มาจากร้าน Asia books ยังอ่านไม่จบ เพราะเป็นหนังสือที่รูปภาพน้อยลง ตัวหนังสือเยอะขึ้น คำศัพท์ค่อนข้างยาก แต่ซื้อหนังสือจากความอยากรู้ เลยมีความพยายามที่จะอ่าน เพื่อให้ตัวเองเข้าใจเนื้อหา