เริ่มต้นทำ homeschool #1 การเริ่มต้น

คำถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ homeschool มีมาเรื่อยๆ ครับ ส่วนที่ยากคือ "การเริ่มต้น"

ซึ่งคำตอบคือ "เริ่มได้เลย ถ้าไปโรงเรียนอยู่ก็แค่หยุดไป ถ้ายังไม่ไป ก็แค่ไม่ต้องไป"

เริ่มต้นทำ homeschool #1

คำถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ homeschool มีมาเรื่อยๆ ครับ ส่วนที่ยากคือ "การเริ่มต้น"

ซึ่งคำตอบคือ "เริ่มได้เลย ถ้าไปโรงเรียนอยู่ก็แค่หยุดไป ถ้ายังไม่ไป ก็แค่ไม่ต้องไป"

จากนั้นถึงเป็นกระบวนการตามข้อกฎหมาย หรือกระบวนการในการได้วุฒิการศึกษาว่าต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละกระบวนการก็มียากง่ายช้าเร็วต่างกัน

หลายครั้งที่มีคำถามจากพ่อแม่หรือกระทั่งผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน ซึ่งโดยส่วนตัวผมก็บอกไปตามสิทธิก่อนครับ คือ ถ้าจะหยุด เลิกไปโรงเรียน หยุดได้เลย ไม่ต้องรอจบภาค ไม่ต้องรอจบปีการศึกษา ไม่ต้องรอจนโรงเรียนเลิกหรือกระทั่งไม่ต้องรอจบคาบ โรงเรียนไม่ใช่คุก และไม่มีอำนาจคุมขัง กักขังหน่วงเหนี่ยวผู้เรียนใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่มีสิทธิ์ใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ เฆี่ยนตี เพื่อจำกัดให้ผู้เรียนอยู่แต่ในห้องเรียน ....แต่ทั้งนี้เมื่อมี "ผู้ปกครองตามกฏหมาย" เป็นผู้ดูแลหรืออนุญาตนะครับ เพราะถือว่าเด็กยังต้องอยู่ในความปกครองของผู้ปกครอง อยู่ๆ จะเดินดุ่ยๆ ตามใครออกไปไม่รู้ไม่ได้ อันนี้โรงเรียนเค้าก็ต้องหน่วงเหนี่ยวเราไว้จนกว่าผู้ปกครองจะรับทราบหรืออนุญาต

ดังนั้นเมื่อครอบครัวพ่อแม่ลูกตกลงใจกันแล้วว่าจะไม่ไปโรงเรียน ก็ไม่ต้องไปครับ

หลายท่านอาจแนะนำด้วยความหวังดีว่าเรียนให้จบปีก่อน จบชั้นก่อน ฯลฯ ก็ถือเป็นคำแนะนำส่วนตัวด้วยความหวังดี ซึ่งบางครั้งความหวังดีหรือความเห็นส่วนตัวของผู้แนะนำก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสิทธิตามกฎหมาย หรือบางครั้งผู้เรียนอยากถามเรื่องการออกมาจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพราะมีข้อขัดข้องเช่นเจ็บป่วย ถูกกลั่นแกล้งทางกายหรือทางใจ การอยู่ต่อในโรงเรียนอีกหนึ่งวัน หนึ่งอาทิตย์ หรือทนอยู่จนจบปีการศึกษา อาจไม่ใช่คำตอบ

ถ้าป่วย ก็ต้องไปหาหมอ ไปเร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ครับ ไม่ใช่รอจบปีการศึกษาก่อน อีกสามเดือนค่อยไปหาหมอ ...ป่านนั้นโรคลุกลามไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ หรือถ้าเป็นความเจ็บป่วยทางใจ จะยิ่งร้ายแรงไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ การตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะออกมาเลย เป็นหน้าที่ของครอบครัวนั้นๆ ...แต่สิทธิคือ ทำได้ ออกได้ หยุดเรียนได้เลย ทำได้เลย ถูกกฎหมายทุกอย่าง ตำรวจไม่จับ และสามารถได้รับการศึกษาต่อ ได้รับวุฒิการศึกษาต่อเนื่องได้ (ยากง่ายช้าเร็วบ้างเท่านั้น)

สำหรับแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย นอกเหนือจากระบบโรงเรียน ก็มีการจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ได้รับเงินสนับสนุน) , เรียนกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งมีทั้งแบบไปนั่งเรียนและแบบเรียนทางไกล (อ่านหนังสือไปสอบ) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ก็สามารถจดทะเบียนโดยอาศัยโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนที่มีโครงการบ้านเรียน

หรือบางคนไม่จดทะเบียน ซึ่งตามหลักแล้วผิดกฎหมาย แต่อาจจะทำได้ในกรณีไม่สะดวกในการจดทะเบียน แต่สามารถเทียบวุฒิการศึกษาได้โดยใช้การเทียบวุฒิจากต่างประเทศ เช่นการจดทะเบียน homeschool ในต่างประเทศ หรือการสอบเทียบระดับ GED หรือ IGCSE ซึ่งเทียบได้ตามกฎหมายกำหนด

ตามกฎหมายไทยจริงๆ แล้วก็ให้กำหนดให้สามารถเทียบวุฒิได้ สมัยก่อนมีการสอบเทียบ แต่ยกเลิกไปแล้ว ปัจจุบันก็ไม่มีวิธีปฏิบัติชัดเจน ก็ต้องปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรายบุคคลไป หรือใช้กระบวนการข้างต้นที่กล่าวมาแล้วในการได้รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้นฉบับ https://www.facebook.com/HomeUnschool/posts/2381841615200600

by Jo on Apr 05, 2019

Posted in คู่มือโฮมสคูล, เรื่องเล่าโฮมสคูล

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page