I can do it! : Art class
จากหนังสือเล่มโปรด "ป๋องแป๋งปั้นแป้ง" กับ "ฮาร์วีย์ทาสี" กลายมาเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมสี...
"แม่ ปันบุญอยากทำเหมือนฮาร์วีย์"
"ลุยเลยครับ ลูกทราบวิธีทำไหม"
 
เดินวนไปวนมาหยิบหนังสือ กระดาษ พู่กัน สีน้ำ ถาดสี แก้วสำหรับล้างแปรง 
แล้วนั่งลงบรรจงผสมสีตามหนังสือ 
 
Blue + Yellow = Green 
Red + Yellow = Orange 
Blue + Red = Purple 
...
 
ถ้าอ่านอย่างเดียวก็พอจะทราบว่าได้ตามนั้น
แต่การลงมือทำเพื่อย้ำในความคิดนั้นสำคัญ
 
"ทำไมทำแล้วไม่เขียวเหมือนเขา"
"ทำไมกลายเป็นแดงเข้มไม่เป็นสีม่วง"
 
คำถามจากการลงมือทำ
 
"น้ำหนักของสีที่ผสมกันเท่ากันหรือไม่"
"ผสมสีจนเข้ากันดีแล้วหรือเปล่า"
 
มากกว่าการได้สีที่ต้องการคือ เมื่ออ่านแล้ว สังเกต ลงมือ ตั้งคำถาม แก้ไขปัญหา แล้วหาข้อสรุป (และเก็บอุปกรณ์เข้าที่ ทำความสะอาดเรียบร้อย)
 
สำหรับวันนี้แม่ว่าลูกทำได้ดี 
โตไปอีกขั้นแล้วนะลูกรัก