Indoor concert
ส่งเสริมที่สิ่งชอบ
ส่งเสริมในสิ่งที่ชอบ
  • ชอบเล่นดนตรี อยากเรียนเล่นกีต้าร์
  • รักในเสียงเพลง สามารถฟังเพลงได้ทั้งวัน
  • อยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเอง
  • มีความพยายามดีดกีตาร์เพื่อให้นิ้วด้าน เตรียมพร้อมก่อนจะเรียนจริง