Lab 1 กระถางมหัศจรรย์
จะเอากระถางอะไรดีถึงจะใช้ได้?
วันนี้พวกเราไปที่งานวิทยาศาส(พวกเราหมายถึง พ่อๆแม่ๆย่า           

แล้วก็ฉัน)โดยที่วันนี้เป็นวันศุกร์จะมีคนมาน้อยเพราะพวกเขาติดขัด

กับการทำงาน   เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย ความจริงพ่อของฉันได้สมัค

เรียนให้ฉันแล้วมันอยู่ใน Lab มันมีทั้งหมด6กิจกรรมวันนี้ทำกิจกรรม

เรื่องการปลูกต้นไม้ โดยต้นไม้นี้คือหัวหอม

1. ใช้ฝาของแก้มก้มลิงร้อยกับเชื่อก

อแ2. ใส่ถุงมือ

3. ผสมดิน,กากมะพร้าว,หินภูเขาสีขาวไฟโดยใส่กากมะพร้าวก่อน

4. ใช้ขวดแก้วแก้มลิงตัดครึ่ง(มีฝั่งฝา,ฝั่งขวด)

5. ใส่น้ำในฝั่งขวด

6. ปิดฝาแล้วใช้ฝั่งฝาควั่มใส่ฝั่งขวด


เสร็จแล้ว