Lab 4 ไฟฟ้าน่ารู้ กับ กกพ.
เอ เราควรจะใช้ไฟฟ้ายังไงถึงจะปลอดภัยน้า
เดี่ยวก่อน อย่าเพิ่งไป ให้ฉันเล่าถึง lab ที่ 4 ให้ฟังนะ🖐
 
lab 4 คือเรื่องไฟฟ้าน่ารู้กับกกพ. จะมีทั้งหมดสี่กิจกรรม
 
กิจกรรมที่หนึ่งเซลไฟฟ้าเคมี มะนาวที่มีรวดสังกะสี, ทองแดงโผล่ออกมา ใช้มัลติมิเตอร์
 
ใช้ปลายของมัลติมิเตอร์เตะที่สังกะสี,สังกะสีต่อมาก็เตะทองแดง,ทองแดงแล้วก็ทองแดง, สังกะสี
 
แล้วช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าอันไหนที่มีตัวเลขมากที่สุดในมัลติมิเตอร์
 
กิจกรรมที่สองโซลาร์เซลล์
 
ใช้ไฟฉายเป็นพระอาทิตย์ส่องที่องศาดังนี้
 
0, 45, 90,135,180
 
แล้วดูในมิเตอร์ว่ามีค่าเท่าไร
 
กิจกรรมที่สามไดนาโมมือถือ
 
เราต้องมีไดนาโมแล้วหมุ่นมันดังนี้
 
10รอบใน6วินาที
 
10รอบใน3วินาที
 
และช่วยบอกค่าในมิเตอร์ให้นั้นฟังหน่อยนะ
 
กิจกรรมที่สี่กังหันทรงพลัง
 
เราจะมีกังหันสองแบบ ใหญ่, เล็ก
 
และจะใช้ไดเป่าผมเป็นลม
 
แล้วก็เอามันมาเป่ากับกังหัน
 
ดูค่าในมิเตอร์แล้วบอกกันด้วยน้า