Lego Bridge STEM
Lego Bridge STEM Challenge ต่อเลโก้สร้างสะพาน​ โดยแก้โจทย์​ตามที่กำหนด​มะฮ์ดี​⛑️สร้างสะพานตามขนาดของแม่น้ำ​ ต้องแข็งแรงและให้ตุ๊กตาเดินข้ามได้ 💡IQ EQ คิด​วิเคราะห์​ แก้โจทย์​ ออกแบบ​ สร้างสมาธิ​ ฝึกความอดทน​ เรียนรู้​ความผิดพลาดและแก้ไขปัญหา