พจนกร Marbling Paint เรียนรู้เรื่องสี
หลากหลายสีสันในชีวิต

by พจนกร on Oct 02, 2019


หากไม่อยากขีดเขียนเรื่องสี ก็เรียนรู้แบบ Marbling paint เล่นแบบเรียนรู้ สรุกไปอีกแบบ และยังภูมิใจที่ทำได้อีกด้วย

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง