Marbling Paint เรียนรู้เรื่องสี ที่ลอยบนน้ำ
หลากหลายสีสันในชีวิต สีก็มีหลากหลายแบบ ก็ต้องเรียนรู้
หากไม่อยากขีดเขียนเรื่องสี ก็เรียนรู้แบบ Marbling paint ให้สีลอยได้บนน้ำ น้องรุซดาสนุกกับสีแบบนี้ดี เล่นแบบเรียนรู้ เปื้อนเสื้อเปื้อนมือ แต่ก็สร้างรอยยิ่มและเสียงหัวเราะได้ดี และยังภูมิใจที่ทำได้อีกด้วย