ร้องเพลง ' Not Gonna Die '
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ร้องเพลง ' Not Gonna Die '
 
ได้ฝึกอะไรบ้าง
  • ฝึกการมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก
  • มีอิสระทางความคิด อิสระในการทำในสิ่งที่ตนเองชอบ สนใจ อย่างมีความสุข
  • ไดฝึกการเข้าใจความหมายคำศัพท์ใหม่ๆจากเพลง โดยฟังและจดจำ แล้วมีการถามพ่อแม่ ว่าคำนี้หมายถึงอะไร และสามารถจดจำได้ดี

by Eliora on Apr 01, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง