Blog

ตะลุยบ้านสวนเก็บผักผลไม้

by กรณิกา on Jun 20, 2020

จูล่งพาตะลุยบ้านสวนเก็บผักผลไม้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ล่งๆฝึกบวกเลขจากผลส้มครับ

by กรณิกา on Jun 19, 2020

วันนี้จูล่งมาทำงานกับคุณแม่  มีคุณครูจำเป็นเยอะแยะเลยครับ  มีทั้งครูแม่นุ้ย  ครูแม่จอย ครูแม่ปิ่น  วันนี้ครูแม่นุ้ยช่วยสอนการบวกจากสิ่งที่ล่งคุ้นชินนั้นคือ  ผลส้ม  นั่นเอง  ล่งๆชอบการบวกเลขแบบนี้มากเลยครับ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
อิ่มบุญช่วยดูแลน้อง

by Pensiri U. on Jun 18, 2020

อิ่มบุญช่วยน้องเปลี่ยนกางเกงว่ายน่ำ และผูกเชือกกางเกงให้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Free Play

by Yam H. Sophittha on Jun 18, 2020

18/6 วันนี้อลันเลือกขี่ balance bike ระหว่างทางเจอกิ้งกือ จิ้งเหลน ตัวเงินตัวทอง และเต่าทอง อีกทั้งยังแอบสำรวจดอกและลูกของต้นจากด้วย 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
จิ๊กซอว์

by Yam H. Sophittha on Jun 18, 2020

18/6 ต่อจิ๊กซอว์ มีทั้งเรื่องตัวเลข อลันเริ่มนับจำนวนได้ว่ามีเท่าไหร่ และเรื่องภาษาอังกฤษ แต่ก็ไม่ได้เร่งมาก เค้าสนใจที่จะต่อ ที่จะอยากรู้เอง ส่วนจิ๊กซอว์แบบ 10 ชิ้น ต่อคล่องแล้ว ทำได้อย่างรวดเร็ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...