Blog

พาเพื่อนออกนอกเมือง

by อาซีซะห์ on Jun 08, 2020

หลังคลายล้อคดาวน์ ชวนเพื่อนไปเที่ยวกันหน่อย ไป 7 คน แยะนั่งที่ร้าน 2โต๊ะ ระหว่างนั่งรออาหาร เด็กรอเรียบร้อย ถามเป็นระยะๆว่าเมื่อไรจะเสร็จ 55

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ิิกิจกรรมเรียนภาษาไทย

by แหวนทอง on Jun 08, 2020

ตื่นเช้าๆแปรงฟันล้างหน้า หิวตะกร้าเก็บผักในสวน ทำอาหารเช้า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
วันอาทิตย์...ไปเที่ยวกัน

by ศรีไพร on Jun 07, 2020

ตื่นเช้ามาหลังจากทำกิจวัตรประจำวันเสร็จ รับประทานอาหารเช้าเสร็จ ก็ไปรดน้ำผัก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
วันอาทิตย์..กิจกรรมตามอัธยาศัย ของ ยาใจ

by ศรีไพร on Jun 07, 2020

หลังจากตื่นนอนก็ไปรดน้ำผักและไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อและน้องชาย แล้วกลับมารับประทานอาหารเช้า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
วันนี้มีกิจกรรมภาษาไทย- ฝึกเขียนตามรอยพยัญชนะ ก, ข - ท่องก.

by ศรีไพร on Jun 07, 2020

ตื่นนอน 6 โมงเช้า ทำภาระกิจประจำวันเสร็จจะไปวิ่งออกกำลังกายกับพ่อแล้วก็กลับมารับประทานทานเช้า

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เล่นนอกบ้าน

by อาซีซะห์ on Jun 06, 2020

หลังจากเล่นในบ้านแม่ก็ขอชวนพามานอกบ้านบ้าง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...