Blog

เฝ้าสังเกตการกินน้ำหวานของผีเสือ

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้เจอผีเสื้อสวยมากๆ แม่เลยชวนมาเฝ้าสังเกตใกล้ๆว่าผีเสือกินอย่างไร

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ฝึกจัดดอกไม้

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้ดอกกุหลาบของแม่บานหลายดอก พีซจึงชวนแม่ตัดดอกไม้ปักแจกัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
สังเกตสถานของน้ำแข็งแห้ง

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้เราทดลองสังเกตสถานของน้ำแข็งแห้ง

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ฝึกวาด spirograph และระบายสี

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้ฝึกวาดรูป spirograph เพื่อฝึกการควบคุมมือและนิ้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ปลูกผักคะน้า

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้ปลูกผักคะน้าใหม่อีกรอบ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ช่วยหั่นหัวไชเท้า

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้ช่วยหั่นหัวไชเท้าทำแกงจืด

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
หัดหุงข้าวเอง

by พิชานนท์ on Jul 18, 2021

วันนี้แม่ให้หุงข้าวเองทุกขั้นตอน ข้าวออกมาสวยน่ากินมาก

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...