Blog

ประกาศ HomeschoolNetwork.org Version 1.5 beta

by Unnop on Jul 06, 2020

ฟีเจอร์สำคัญมากกก วันนี้สามารถเพิ่มกลุ่มประสบการณ์เองได้แล้ววันนี้ โดยกรอกชื่อกลุ่มประสบการณ์ที่ต้องการใหม่ได้เลย

Posted in กิจกรรมและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม ...
ยาใจปีนต้นไม้เล่นสนุกกับเพื่อนๆ

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

วันนี้เด็กๆมารวมกลุ่มกันเล่นสนุกกลางแจ้ง.. ปีนป่ายต้นไม้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ได้เวลานอนกลางวันพักผ่อนสมอง

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

กิจกรรมที่ต้องทำทุกวันของเด็กโฮมสคูลปฐมวัยก็คือ.. การนอนกลางวัน...

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
การเล่นกลางแจ้ง

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

เมื่อกลุ่มเด็กบ้านเรียนทักข์อิทธิพร มารวมกลุ่มกันกับบ้านเรียนสวนลมเจย อะไรจะเกิดขึ้น?

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ทำบุญวันเข้าพรรษา

by ศรีไพร on Jul 05, 2020

วันนี้วันเข้าพรรษาพี่โฟกัสไปตักบาตรทำบุญพร้อมกับครอบครัว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Free Play

by Yam H. Sophittha on Jul 04, 2020

04/07 เล่นบทบาทสมมติ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Cooking

by Yam H. Sophittha on Jul 04, 2020

03/07 ช่วยเตรียมอาหาร

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...