Blog

Bacon by Noon

by Taweeporn on May 27, 2020

I have seen the food channel in Youtube, and interest to make ham.

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ปีนี้ตั้งใจว่า..เซเรนา..จะลงเรียนภาษาเพิ่ม..นอกจากเรียนที่บ้

by serena on May 26, 2020

ปีนี้ตั้งใจว่า..เซเรนา..จะลงเรียนภาษาเพิ่ม..นอกจากเรียนที่บ้านกับพ่อแม่แล้ว..จะลงเรียนกับครูเจ้าของภาษาเพิ่มอีก ....เรียนภาษาไทยกับแม่ ....เรียนภาษาอังกฤษและอิตาลีกับพ่อ ....เรียนภาษาญี่ปุ่นกับครูที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น .....เรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูที่สถาบันสอนภาษาฝรั่งเศส(อันนี้เจ้าตัวอยากเรียนเพราะมีเพื่อนสนิทที่เป็นครอบครัวฝรังเศส..ไปกินไปนอนบ้านเค้าบ่อย..เลยซึมซับ..อยากพูดเป็นมั่ง).. ....ภาษาอังกฤษ กับภาษาไทย.ค่อนข้างไปได้ดี อ่านออกเขียนได้แล้ว ตอนนี้เรียนอยู่ระดับของป.3 แล้ว..และเซเรนาสามารถอู้กำเมืองได้เป็นอย่างดี..เพราะแม่ปลูกฝังให้พูด..ให้รักวัฒนธรรมไทย..

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
วิชาที่ 2 ของเทอมนี้..คือ ..เรียนตีปิงปองค่ะ..อาทิตย์ละ2 คร

by serena on May 26, 2020

วิชาที่ 2 ของเทอมนี้..คือ ..เรียนตีปิงปองค่ะ..อาทิตย์ละ2 ครั้งๆละ 1 ชม...ฝึกจากบ้านกับพ่อ..พอตีเป็น..ตอนนี้ต้อง ..ฝึกจริงจังกับครู.. ...บ้านเรา..เน้น กีฬา ..พอสมควร เพื่อให้ลูกมีร่างกายแข็งแรง มีสมาธิ..มีเพื่อน..หากิจกรรม..นอกบ้าน..เพื่อ..ลูกจะไม่ต้องใช้คอมมากเกินไป..

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เปิดเทอม..ประเดิมด้วย การเรียนตีแบตมินตั้น..ในสนามจริงที่มีม

by serena on May 26, 2020

เปิดเทอม..ประเดิมด้วย การเรียนตีแบตมินตั้น..ในสนามจริงที่มีมาตราฐาน..กับครูตั้ง 3 ท่าน เด็กประมาณ 10 คน..แต่สนามก็มีมาตราการป้องกันโควิท อย่างดีนะค้า.. ...ช่วงที่ผ่านมา การเรียนตีแบต ของเซเรนา ไม่ได้จริงจัง..เอาให้ลูกชิน กับการออกกำลังกาย มีเพื่อน .. ..ตอนนี้..พอโตขึ้น..การฝึกก็..ข้ามไปอีกเสตปหนึ่ง..จริงจังมากขี้น ...ต้องอดทนมากขึ้น

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

อ่านเพิ่มเติม ...
วิชาสมุดบันทึก

by Preeyada on May 25, 2020

บันทึกนาจา วาดออกมา บรรยายตัวหนังสือไม่ได้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

by Preeyada on May 25, 2020

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ภาษา

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ทักษะคณิตศาสตร์

by Preeyada on May 22, 2020

คณิตศาสตร์หัดใช้ไม้บรรทัดวัดความยาว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
first i went to get a pork leg to make ham but it din't wor

by Taweeporn on May 20, 2020

first i went to get a pork leg to make ham but it din't work so i decide to make bacon i put on 200 g. of salt and 100 g. sugar then i mushed to combine together then i put it in the plastic bag and into a fridge for seven day its not done yet but it will come.

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...