Blog

รดน้ำต้นไม้

by พจนกร on Oct 03, 2019

รดน้ำต้นไม้ กิจกรรมง่ายๆ ค่อยๆเริ่มทำ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เรียนภาษาญี่ปุ่น แบบสนุกสุดๆ กับ การแย่งชิงบัตรคำ

by อัญชนา on Oct 03, 2019

หลังจากสามารถจดจำตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นทั้ง คาตาคานา และฮิรางานะ ได้แล้ว ก็เริ่มฝึกคำศัพท์กัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
Marbling Paint เรียนรู้เรื่องสี ที่ลอยบนน้ำ

by พจนกร on Oct 02, 2019

หลากหลายสีสันในชีวิต สีก็มีหลากหลายแบบ ก็ต้องเรียนรู้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
เกือบไม่ทันรถไฟ

by อาซีซะห์ on Sep 30, 2019

จะไปทะเลแล้ว ไปนั่งรถไฟกัน แต่เผื่อเวลาน้อยไป ดียังทัน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
งานบ้านวิชาง่ายที่ต้องเรียนรู้

by พจนกร on Sep 30, 2019

ให้รับผิดชอบง่าย แม้จะไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็ต้องฝึกฝน

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
มาหัดว่ายน้ำค่ะ

by สันธนะ on Sep 30, 2019

จากที่ลูกไม่กล้าที่จะลงน้ำเลย วันนี้กล้าที่จะดำน้ำลงไปบ้างแล้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
มาหัดว่ายน้ำค่ะ

by สันธนะ on Sep 30, 2019

จากที่ลูกไม่กล้าที่จะลงน้ำเลย วันนี้กล้าที่จะดำน้ำลงไปบ้างแล้ว

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
28/09/62 ออกกำลังกาย เรียนภาษาออนไลน์ วาดรูป ตัดต่อคลิป อ่า

by Mangpor on Sep 28, 2019

28/09/62 ออกกำลังกาย เรียนภาษาออนไลน์ วาดรูป ตัดต่อคลิป อ่านหนังสือ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
ประสานมือตาเริ่มไวขึ้น

by อาซีซะห์ on Sep 28, 2019

ประสานมือตาขา เริ่มคล่องขึ้น ในวัยย่าง4ขวบ

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...