Blog

One page a day (Day2)

by Ali Bros Stories on Jul 26, 2021

ร่วมแคมเปญ​ One​ page a day มาอ่านหนังสือกันวันละหน้า​ วันที่2  อ่านภาษาอังกฤษ​เรื่อง​ "Dora's Mystery​ of ​the​Missing Shoes" รายละเอียด​

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...
One page a day (Day1)

by Ali Bros Stories on Jul 26, 2021

อ่านหนังสือกับโครงการ​ One​ page a day มาอ่านหนังสือกันวันละหน้า​ วันที่1 เรื่อง​ บ้านไร่สามัคคี​ รายละเอียด​

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม ...