Panther&Primmy Puzzle👧👦
กิจกรรมเกมการศึกษา ช่วยพัฒนาสติปัญญา
กิจกรรม: Panther&Primmy Puzzle👧👦
สถานที่ : ที่บ้าน หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90
 
ไม้ไอติมสามารถสร้างกิจกรรมได้หลายอย่างเลย วันนี้เราเลยขอนำเสนอกิจกรรม #PPPuzzles หรือภาพไม้ไอติมปริศนานั่นเอง โดยภาพที่เรานำมาก็คือภาพแพนเตอร์กับพรีมมี่นั่นเอง💖
วิธีการเล่น คือ นำไม้ไอติมที่มีรูปแต่ละส่วน มาเรียงกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ โดยก่อนเล่นหม่ามี๊ก็จะสลับและคละไม้ให้มั่วๆไป เด็กๆก็สนุกสนานและภูมิใจเมื่อทำเสร็จ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเกมการศึกษา ช่วยพัฒนาสติปัญญา รู้จักคิด
✅เรียนรู้การแก้ปัญหา
✅รู้จักสังเกต
✅เรียนรู้ชื่อตัวเองและตัวอักษร
✅ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ
บ้านไหนมีไม้ไอติมเหลือใช้ลองเอากิจกรรมนี้ไปเล่นได้นะคะ หรือมีไอเดียดีๆมาแชร์กันได้ค๊า💗🌈

บ้านเรียนอบอุ่นรัก