Surf Skate (เซิร์ฟสเก็ต)
เล่นเซิร์ฟสเก็ตฝึกกล้ามเนื้อ การทรงตัว และสมาธิ
กีฬาที่น้องเอวาชอบอีกอย่างคือ Surf Skate ช่วยเสริมทักษะ การทรงตัว เสริมสมาธิ ฝึกกล้ามเนื้อ และความสนุกสนาน ได้พบเพื่อนๆ อีกด้วย