พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูT.J
วันนี้พี่โฟกัสตื่นเต้นมากที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรและบ้านเรียนตื่นเต้นและสนึกมากที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูT.J