พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูC.J
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้เด็กๆกลุ่มบ้านเรียนทักข์อิทธิพรและบ้านเรียนตื่นเต้นและสนุกมากที่ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูC.J เป็นครั้งแรก ซึ่งครูC.Jอยู่ที่ประเทศดูใบ อยู่ในกลุ่มBalk Thai English ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom มาสอนเด็กๆ กลุ่มRissing Stars ทุกๆวันเสาร์เวลา 12:00 น ของประเทศไทย ซึ่งตรงกับเวลา 9:00 น ของประเทศดูไบ วันนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับคำศัพย์ ง่ายๆเช่น a bat ,a cat ,a rat,a dog เป็นต้น ให้เด็กๆได้สนุกและเรียนรู้