Worksheets
Decoding, Maths & Phonics
 
เตรียมแบบฝึกหัด 
1. ถอดรหัสจากภาพเป็นคำศัพท์
2. ฟังเสียงพยัญชนะตัวแรกตามภาพ แล้วจับคู่กับพยัญชนะภาษาอังกฤษ
3. ฝึกบวกเลขแบบมีรูปภาพ กับหาตัวเลขที่หายไป
ข้อสรุป
ลูกสนุกกับการทำแบบฝึกหัดแบบนี้ เพราะให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมส์ และเค้าทำได้ ไม่ยากจนเกินไป แต่เคยลองให้ทำแบบที่ยากกว่านี้นิดนึง ให้รู้สึก ท้าท้ายขึ้นมาอีกนิด เค้าจะไม่สนุก และเลิกทำเลย